daně

Zpracování evidence ,daňových přiznání, odvody daňové povinnosti, zastoupení při kontrole:

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Spotřební daně

Subjekty:

 • Právnické osoby (obchodní společnosti, neziskové organizace)
 • Fyzické osoby (OSVČ, občan, zaměstnanec)
 • Zaměstnavatelé (již od 1 jednoho zaměstnance,maximální počet omezen momentální kapacitou))
 • Daňoví nerezidenti (zajištění daně, stálá provozovna)

Písemný styk a zastupování u finančního úřadu, garance souladu se zákonem.