sociální a zdravotní pojistění

  • zpracování přehledů a výkazů, plnění povinnosti odvodů
  • plné zastoupení u úřadu
  • subjekty
  • fyzické osoby OSVČ
  • zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby)