profil firmy

EKOÚČTO s.r.o. je obchodní společnost, která je přímým pokračovatelem fyzické osoby Ing. Libor Kubala, působící nejen v regionu města Bíliny a okolí již od roku 1995. Dnes zajišťujeme služby pro zákazníky z celého území Čech, což nám umožňuje současný vývoj počítačové technologie včetně využívaného SW vybavení, jež rozšiřuje možnosti forem poskytování služeb.

 • Plné převzetí všech ekonomických činností, zákazník pouze předá doklady a získává pravidelné informace v běžných formátech (PDF apod.),zajistíme veškerý styk s úřady
 • Zákazník si provádí z vlastního rozhodnutí část činností na svém SW vybavení (fakturace, pokladna, sklad), výstupy nám předá ke zpracování do účetní evidence
 • Zákazník využívá on-line náš SW společně s námi a pořizuje sám činnosti, jež je praktické realizovat přímo u něj (fakturace, pokladna, sklad). Další výhodou této formy je možnost okamžité informace o stavu hospodaření ze všech míst na světě, kde funguje internetové připojení. Tuto formu spolupráce využívají také klienti, kteří jen chtějí okamžitou informaci 24 hodin denně, jinak celou službu získávají od nás.(tzv. VZDÁLENÝ PŘÍSTUP)

Naše nabídka ekonomických a účetních služeb vždy reagovala na potřeby našich zákazníků, což jsou obchodní společnosti, fyzické osoby podnikatelé (OSVČ) i nepodnikající občané a neziskové organizace.

Účetnictví

 • účetnictví
 • daňová evidence
 • skladová evidence
 • evidence pohledávek a závazků
 • zpracování hospodářského výsledku dle středisek, projektů, zakázek
 • audit dle zákona o účetnictví (stálá spolupráce s auditorem)

Mzdy a personalistika

 • velké i malé organizace
 • všechny typy pracovních úvazků
 • zaměstnávání osob se ZP
 • plné zastoupení před úřady
 • zpracování smluvních ujednání a další dokumentace

Daně

 • evidence a přiznání
 • všechny typy daní
 • plné zastoupení před úřady
 • daňové poradenství

Sociální a zdravotní pojištění

 • zpracování příslušné evidence a přehledů pro fyzické osoby i zaměstnance

Poradenství

 • financování projektů a podnikatelských záměrů z různých zdrojů:
 • banky
 • dotace a podpůrné programy
 • jiné zdroje
 • zprostředkování životního i neživotního pojištění
 • řízení finančních toků dle dispozic
 • zakládání společností, fúze, akvizice, přeměna...

Stálé odborné vzdělávání a dlouhodobá praxe stálého týmu zajišťuje poskytování služeb v požadovaném rozsahu s příslušnou zárukou. Firma je pojištěna proti způsobení případné škody zákazníkovi svou výše vedenou činností. Zajišťujeme styk s příslušnými úřady, zejména s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřadem práce, živnostenským úřadem, obchodním rejstříkem. Převažující formou je elektronická komunikace (datová schránka apod.)