mzdy a personalistika

Mzdy

 • zpracování mezd všech typů
 • mzdové listy a další dokumentace
 • vnitřní směrnice (mzdový předpis)
 • náhrady a další dle platných zákonů
 • problematika ZPS a chráněné dílny

Personalistika

 • pracovní smlouvy, dohody, jiná smluvní ujednání
 • osobní evidence zaměstnanců včetně výkazů
 • evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vnitřní směrnice (pracovní řád, apod.)
 • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, konta
 • evidence ZPS, dokumentace
 • plné zastoupení při komunikaci s úřady
 • žádosti o důchod (starobní, invalidní)
 • evidence, dokumentace pracovních úrazů

Záruka stálého dodržování platných zákonných norem (zákoník práce, zákon o mzdě, zaměstnanosti a další).