poradenství

Banky

  • krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry
  • kontokorent
  • revolving
  • Kreditní karty

Dotace

  • Stát - největší zkušenosti s dotacemi prostřednictvím:
  • Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.
  • Úřadu práce
  • Ministerstva práce a sociálních věcí
  • Ministerstva hospodářství
  • Evropské fondy – pouze příprava, nejsme zprostředkovateli dotací

Pojištění

zprostředkování pojištění prostřednictvím spolupracovníků dle potřeb stálých zákazníků, není nabízeno jako samostatná služba

Řízení finančních toků

Tato služba je realizována pro větší firmy se složitějšími finančními toky, realizováno dle průběžných dispozic zákazníka.