účetnictví

 • dříve podvojné účetnictví (změna zákona o účetnictví) vedeme převážně obchodním společnostem v plném rozsahu dle zákona o účetnictví, českých účetních standardů a dalších zákonných norem (vyhlášky…)
 • daňovou evidenci fyzických osob vedeme stále v rozsahu jednoduchého účetnictví, což je nad rámec zákonné povinnosti, důvodem je lepší informovanost klientů o hospodaření
 • účetnictví i daňovou evidenci vedeme dle specifik jednotlivých činností (od lékařů, obchodníků a řemeslníků až po výrobce a poskytovatele služeb). Během dlouhé praxe jsme měli možnost realizovat naše služby ve většině oborů, včetně činnosti u nevýdělečných organizací.
 • >
 • skladovou evidenci vedeme u nás nebo případně přímo u zákazníka, vždy je zohledněna praktičnost příslušného řešení, u největších zákazníků je evidence vedena pracovníky zákazníka pod naším stálým odborným a konzultačním vedením
 • evidenci majetku vedeme v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími, postup je vždy stanoven vnitřní směrnicí zákazníka, kterou pro něj zpracujeme
 • evidence pohledávek a závazků v návaznosti na účetnictví vedeme evidenci pohledávek a závazků s tím, že v případě zájmu klienta také zajišťujeme dluhovou službu (vymožení pohledávek po splatnosti)
 • vystavování faktur zákazníka odběrateli dle příslušných zákonů v souladu s dispozicemi zákazníka v dohodnuté grafické podobě (lze vložit logo zákazníka)
 • platební styk - zajišťujeme správu plateb formou bankovních převodů, nejrozšířenější formou je zpracování a odeslání příkazů prostřednictvím internetového bankovnictví
 • přímá správa účtů u nás
 • předání platebních příkazů ke zpracování zákazníkovi, součástí služby je zajištění úhrady v termínu splatnosti (dle dispozic)
 • vedení účetnictví dle středisek, projektů, zakázek
 • střediskové hospodaření je zavedeno v případě nutnosti sledovat hospodářský výsledek jednotlivých pracovišť, závodů apod.
 • sledování projektů je zavedeno zejména v případě poskytnutí dotace na jednotlivý projekt a jeho následné vyúčtování samostatně mimo celkový hospodářský výsledek subjektu
 • sledování zakázek je zavedeno pro samostatné vyhodnocení jednotlivé zakázky mimo celkový hospodářský výsledek subjektu
 • výše uvedené formy členění lze i vzájemně kombinovat v rámci jednoho účetnictví